Në jetgjatësinë dhe garancinë e një dysheku, mbështetja është shumë e rëndësishme.
Ortopedike, Elastike, Natyrale. Disponibël në të gjitha përmasat.

Orion

Gold

Lux

Lynx

Leo

Markat Ekskluzive të

Markat më luksoze të botës:

Çertifikatat:

Financim 100%
Interes 0%