AksesorË

Fusion Luxury

Disponibël në përmasa:
220-240 cm / 240-260 cm

Përberje Puple, 70% feather 30% Down. Ngrohtësi, Butësi, Luks

Silver

Disponibël në përmasa:
220-240 cm / 240-260 cm

Përberje Puple, 90% feather 10% Down, veshje Cotton.  Relaksues, Butësi

Terapi

Disponibël në përmasa:
220-240 cm

Mbushje Mikrofiber, Mund të lahet në lavatrice. Ngrohtësi, Cilësi e lartë

Imperius

Disponibël në përmasa:
220-240 cm

Përberje Mbushje Mikroxhel. Veshje Xhakart. Super Soft. Luks

Dormia

Disponibël në përmasa:
115-215 cm / 220-240 cm

Mund të shkëputen sipas stinës. Mund të lahet në lavatrice.

Smart

Disponibël në përmasa:
155-215 cm / 220-240 cm 

Përberje Mbushje Mikrofiber. Veshje Cotton. Luks

Markat Ekskluzive të

Markat më luksoze të botës:

Çertifikatat:

Financim 100%
Interes 0%